Buppsatsen

Jag jobbar som en gnutt på uppsatsen.
Och jag ändrar mig varje dag.
 
Hittar upprepningar.
Den röda tråden blir blå
och...
 
JASCIOABNIOBVDO
 
Just det--
 
Hej dååå
 
 
 
 

Kommentera här: